قشنگ حالم بده

قشنگ حالم از این دنیا بهم می خوره

قشنگ روی زخمهام نمک پاشیدن.

قشنگ نابودم کردند

آخ که دلم چقدر قشنگ تنهایی می خواد

آخ که دلم چقدر قشنگ یه خواب ابدی می خواد.

اصلن قشنگ اوف اوف اوف

التماس دعا

قشنگ خیلی محتاجم به دعا.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها