با یاد و نام خداوند و به امید بر آورده شدن حاجات و سلامتی و به راه راست هدایت شدن تمام انسان ها ؛

هر روز یک صفحه  

صفحه پانصد و نود و پنج سوره الشَمس ( 15 1 ) سوره الَّیل ( 14 1 )

سورةُ الشّمس‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها (1)

وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها (2)

وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها (3)

وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها (4)

وَ السَّماءِ وَ ما بَناها (5)

وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها (6)

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها (7)

فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها (8)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها (9)

وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10)

کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها (11)

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (12)

فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْیاها (13)

فَکَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها (14)

وَ لا یَخافُ عُقْباها (15)

سورةُ اللیْل‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏

وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى‏ (1)

وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2)

وَ ما خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى‏ (3)

إِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّى (4)

فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‏ وَ اتَّقى‏ (5)

وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى‏ (6)

فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرى‏ (7)

وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى‏ (8)

وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنى‏ (9)

فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرى‏ (10)

وَ ما یُغْنی‏ عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى (11)

إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى‏ (12)

وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى‏ (13)

فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظَّى (14)

لا یَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى (15)

 

ترجمه فارسی

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

به خورشید و گسترش نور آن سوگند، (1)

و به ماه هنگامى که بعد از آن درآید، (2)

و به روز هنگامى که صفحه زمین را روشن سازد، (3)

و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند، (4)

و قسم به آسمان و کسى که آسمان را بنا کرده، (5)

و به زمین و کسى که آن را گسترانیده، (6)

و قسم به جان آدمى و آن کس که آن را (آفریده و) منظّم ساخته، (7)

سپس فجور و تقوا (شرّ و خیرش) را به او الهام کرده است، (8)

که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده (9)

و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است! (10)

قوم ثمود» بر اثر طغیان، (پیامبرشان را) تکذیب کردند، (11)

آن گاه که شقى‏ترین آنها بپاخاست، (12)

و فرستاده الهى [صالح‏] به آنان گفت: ناقه خدا [همان شترى که معجزه الهى بود] را با آبشخورش واگذارید (و مزاحم آن نشوید)!» (13)

ولى آنها او را تکذیب و ناقه را پى کردند (و به هلاکت رساندند) از این رو پروردگارشان آنها (و سرزمینشان) را بخاطر گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان و صاف کرد! (14)

و او هرگز از فرجام این کار [مجازات ستمگران‏] بیم ندارد! (15)

به نام خداوند بخشنده مهربان

قسم به شب در آن هنگام که (جهان را) بپوشاند، (1)

و قسم به روز هنگامى که تجلّى کند، (2)

و قسم به آن کس که جنس مذکّر و مؤنّث را آفرید، (3)

که سعى و تلاش شما مختلف است: (4)

امّا آن کس که (در راه خدا) انفاق کند و پرهیزگارى پیش گیرد، (5)

و جزاى نیک (الهى) را تصدیق کند، (6)

ما او را در مسیر آسانى قرار مى‏دهیم! (7)

امّا کسى که بخل ورزد و (از این راه) بى‏نیازى طلبد، (8)

و پاداش نیک (الهى) را انکار کند، (9)

بزودى او را در مسیر دشوارى قرار مى‏دهیم (10)

و در آن هنگام که (در جهنّم) سقوط مى‏کند، اموالش به حال او سودى نخواهد داشت! (11)

به یقین هدایت کردن بر ماست، (12)

و آخرت و دنیا از آن ماست، (13)

و من شما را از آتشى که زبانه مى‏کشد بیم مى‏دهم، (14)

کسى جز بدبخت‏ترین مردم وارد آن نمى‏شود (15)

 

Translation of the Qur'an

Page ( 595 ) verses surah al-shams( 1 – 15 )-surah al-lail ( 1 – 14 )

 

 

Surah al-shams

In the name of God

In the name of God, the Mercy-giving, the Merciful!

By the Sun and its radiance,) 1 (

and the moon as it trails after it,) 2 (

and daylight which shines resplendent from it,) 3 (

and night when it covers things up,) 4 (

and the sky and whatever built it,) 5 (

and the earth and what has stretched it out,) 6 (

and any soul and whatever has fashioned it) 7 (

and filled it with both its debauchery and its sense of duty!) 8 (

Anyone who purifies himself will prosper) 9 (

while whoever neglects to do so will be disappointed.) 10 (

Tham d rejected it through their arrogance) 11 (

when their meanest wretch was delegated) 12 (

and God's messenger told them:"] Here is [God's she-camel; give her day to drink.") 13 (

They rejected him and mistreated her, so their Lord snarled at them because of their offence and levelled things off.) 14 (

He does not fear its outcome!) 15 (

In the name of God, the Mercy-giving, the Merciful!

By night as it broods,) 1 (

and daylight when things seem radiant,) 2 (

and whatever has created the male and the female,) 3 (

your effort has been too diffuse.) 4 (

For anyone who gives] generously [, performs his duty) 5 (

and acts charitably in the finest manner) 6 (

We shall facilitate an easy way for him;) 7 (

while anyone who acts miserably, and feels he is self-sufficient) 8 (

and rejects the finest] things in life [) 9 (

We shall make it easy for him] to [the hard way.) 10 (

His money will not help him out as he stumbles along.) 11 (

Guidance is Our concern:) 12 (

to Us belongs the Hereafter and the very First] of life [;) 13 (

So I have warned you) all (about a raging fire.) 14 (

Only the most wretched will roast in it,) 15 (


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: إِذا ,will ,their ,things ,الهى ,اللَّهِ ,قرار مى‏دهیم ,mercy giving ,خداوند بخشنده ,اللَّیْلِ إِذا ,الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏ ,اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها